This auction has already ended.
Kigoi 9"

Kigoi #6909

Title:Kigoi
Stock #:6909
Breeder:Marusei
Size: 9"

Auction Details

Winner: Biwwie
Winning Bid: $50
Bid Increment:$25
Next Bid:$75
Bids: 2
Auction Started: Jan 23, 2022 at 01:26 PST
Auction Ended:Jan 30, 2022 at 16:00 PST