This auction has already ended.
Kigoi 14"

Kigoi #3586

Title:Kigoi
Stock #:3586
Breeder:Marusei
Size: 14"

Auction Details

Winner: atbngo
Winning Bid: $100
Bid Increment:$50
Next Bid:$150
Bids: 2
Auction Started: May 12, 2019 at 01:57 PST
Auction Ended:May 19, 2019 at 16:00 PST